Practicum Arcanum | Wil Koolhof - Zwolle

HandVasting:

om diepe zielsverbondenheid...

 

Natuur-religieuze intuïties

Vaak ben ik als pastor verrast door de in wezen spirituele betekenis die bruidsparen aan de natuur geven als hun persoonlijk levensgevoel ter sprake komt. Zonder het zelf altijd zo precies te beseffen, blijken zij dan over religieuze intuïties te beschikken die in feite teruggaan op oude, vóórchristelijke voorstellingen, opvattingen, gebruiken en symbolen. Daarover doorvragend herkennen en ervaren zij dan meestal spontaan de zeggingskracht van een begrip als "Moeder Aarde" of een uitdrukking als "bezielde natuur". Niet zo vreemd als we bedenken hoezeer dergelijke intuïties van innerlijke samenhang en betekenis diep, heel diep in ons mens-zijn verankerd liggen.

Op een dieper liggend gevoelsniveau staan wij dus niet zo erg ver af van het levensgevoel van onze voorchristelijke voorouders en delen wij nog veel van hun natuur-religieuze intuïties. Iets in ons bewaart en koestert deze spirituele erfenis...

De Keltische HandVasting

Als jullie je als bruidspaar eveneens aangesproken voelen door de schepping als een ook van liefde vervulde werkelijkheid, dan kan een Keltisch georiënteerde HandVasting een even indrukwekkend als inspirerend uitgangspunt vormen voor jullie huwelijksinzegening. Uitgaande van de schepping als een heilige, spiritueel bezielde samenhang, wordt jullie liefde en geloof in de toekomst dan gevierd en ingezegend als deel uitmakend van het universele geheim van mens en natuur.  

In de vrije natuur ?!

Misschien zouden ook jullie heel graag in de vrije natuur willen trouwen middels een speciaal op jullie wensen toegespitste handvasting- ceremonie. Met behulp van de losjes om jullie handen en polsen gebonden zijdelinten of koorden, verzorg ik dan een unieke huwelijksinzegening. Maar dat is niet het énige hoogtepunt in jullie huwelijksviering; de ceremonie als geheel kent even zovele variaties als bruidsparen. Precies de creatieve uitdaging die ik graag zoek omwille van jullie hoogst eigen beleving van zielsverbondenheid ! Wat mij betreft; jullie verwachtingen zijn er om te overtreffen... Durven jullie het aan ?!!! >>> 06. 2526 5006