Practicum Arcanum | Wil Koolhof - Zwolle

Paganistische Inzegening; 

Blessed bé !!!

 

Welkom in de Gewijde Cirkel !!!

Als jullie liefde voor elkaar mee gekleurd wordt door een van de vele stromingen en tradities binnen de wicca of het druïdisme, dan vinden jullie in mij een spiritueel doorleefde bondgenoot en ritueelbegeleider. Als theoloog en religiewetenschapper heb ik de spirituele waarde en betekenis van een eigentijdse vorm van natuurreligie met mijn eigen leven kunnen verbinden. Ik vermoed overigens dat maar weinig pastors / dominees bekend zijn met het paganisme of zich de acht jaarfeesten van de natuurlijke levenscyclus persoonlijk eigen hebben gemaakt.

De God en de Godin...

vieren de triomf van de liefde in jullie "Ja-Woord" binnen de gewijde cirkel als het centrum van jullie paganistische levensoriëntatie. En natuurlijk voltrekken we dan op de bij jullie meest passende manier het ritueel van de heilige liefdesvereniging. Gebruik makend van de vele tradities, rituelen en niet te vergeten de humor die aan de wicca en het druïdisme eigen zijn, ontwerpen wij samen een buitengewoon feestelijke  ceremonie waarin wij alle machten en krachten van de schepping eren omwille van de inzegening van jullie huwelijk. Kortom, we gaan dan voor een betoverend moment van bezieling en voor een uitbundige manifestatie van spirituele levensvreugde ! Als je dan toch graag de huwelijksinzegening van jullie dromen wilt vervullen...

Locaties in de natuur !

Uiteraard komt een paganistische inzegening van jullie huwelijk het meest tot zijn recht op een mooie en inspirerende locatie in de natuur. In de praktijk blijkt dat eigenlijk altijd goed mogelijk. In verband met eventueel slechte weersomstandigheden is het dan wel van belang om uit te kunnen wijken naar een droog onderkomen. Maar ook dan is er heel veel mogelijk en kan ik jullie desgewenst suggesties doen.

Brainstormen ?!

Voel je vrij om jullie wensen en verwachtingen met mij te bespreken. Samen komen wij tot de mooiste resultaten en komen wij tot die huwelijksinzegening waar jullie zelf, maar óók jullie genodigden nog vele jaren met enthousiasme over spreken. Dat is zogezegd mijn missie voor elk bruidspaar. Blessed bé and merry meet...  >>> 06. 2526 5006