Practicum Arcanum | Wil Koolhof - Zwolle

Huwelijksinzegening ?!

Dan ook met het hart op de tong !!!

 

Een hartelijk bevlogen inzegening

Als freelance pastor/dominee ben ik niet gebonden aan kerkse voorschriften, gebruiken of leerstellingen. Maar wel voel ik mij diepgaand verbonden met jullie hoop en verwachtingen met betrekking tot de samen te ontwerpen huwelijksviering ! Daartoe laat ik mij inspireren door de voorafgaande gesprekken en samenwerking met jullie als bruidspaar. Een creatief vorm en inhoud gegeven ceremonie zal daarvan het resultaat blijken. Kenmerkend voor mijn stijl van voorgaan in zo'n viering is de hartelijke bevlogenheid waarmee ik jullie "Ja-Woord" vertolk en inzegen binnen de samenhang van het geheel. Door mijn natuurlijke aanleg spelen ernst en humor voortdurend tikkertje met elkaar en schep ik in de goede zin van het woord een heuse ervaring van spiritueel entertainment. Een huwelijksinzegening waar je echt naar uit wil zien...

Aanstekelijke huwelijksspiritualiteit!

HuwelijksInwijdingen.nl, ikzelf dus, staat voor al dan niet buitenkerkelijke inzegeningen die aangenaam verrassen en verwonderen, die enthousiasme opwekken en in het bijzonder een frisse, positief geladen kijk op jullie liefdesrelatie vertegenwoordigt. Daarbij maak ik gebruik van weldoordachte, speciaal op jullie liefdesleven ontworpen symbolen en rituelen, van hartverwarmende teksten en van door jullie zelf gekozen muziek. Spelend met Aarde, Water, Lucht en Vuur, de vier klassieke elementen, en werkend met de meest uiteenlopende attributen zoals bijvoorbeeld een zwerfkei, een touw, een hulsttak, een cirkel op de grond, enzovoorts, schep ik ruimte voor creatieve verbeelding en voor een aanstekelijke viering van jullie eigen huwelijksspiritualiteit..  

Het kan dus ánders ?!

HuwelijksInwijdingen.nl bewijst telkens weer dat een huwelijksinzegening zo geheel anders dan te doen gebruikelijk kan worden vorm gegeven. Feestelijker, creatiever, dynamischer en meer eigen aan het betreffende bruidspaar zelf. Dat is het voorrecht en de vrijheid van een onafhankelijke freelance pastor/ dominee die zich slechts verbindt met de hoop en de verwachtingen van ieder bruidspaar afzonderlijk. Dat is toch eigenlijk wat jullie het liefst zouden willen voor zo'n mooie en richtingwijzende dag voor het leven ?! Als er dan één is die in die zin heel graag voor jullie meest bijzondere wensen zou willen gaan...                                                   Mobiel: 06.2526 5006  /  Thuis: 0313  795086