Practicum Arcanum | Wil Koolhof - Zwolle

Freelance Pastor / Dominee:

Thuis in eigentijdse spirirtualiteit

 

Inzegening van jullie eigen huwelijkswaarden

Als freelance pastor sta ik met elk bruidspaar weer voor nieuwe uitdagingen; wie zijn zij eigenlijk, hoe denken en voelen zij over thema's als liefde en leven, hoe kijken zij naar elkaar en naar hun toekomst, welke rol speelt bij hen zingeving en/of spiritualiteit ? En dan vooral.., hoe kan ik een speciaal op hun beider behoeften en verwachtingen toegespitste huwelijksinzegening ceremonieel inhoud en vorm geven ? 

Stel nu dat jullie dat verwachtingsvolle bruidspaar zijn, dan gaat de hoop terecht uit naar een zodanig inspirerende huwelijksviering, dat een ieder jullie beider eigenheid daarin herkent en zich tegelijk verwondert over de creatieve benadering van specifiek jullie "Ja-Woord". Dat is dan precies de uitdaging waar ik voor ga en waaraan ik mijn professionele identiteit én motivatie ontleen.

Want zeg nu zelf, het zal toch mogen gaan om net díe speciale meerwaarde voor jullie trouwdag, die impliciet de feesttoon zet voor ook al die andere schitterende momenten op jullie bruiloft ?! Kortom: om een ceremonieel schitterend ontworpen huwelijksinzegening waarvan een warme, positieve en gelukkig stemmende energie uitgaat.  

Ervaren én gefundeerd

Als Nederlands éérste freelance pastor geld ik sinds januari 2000 als geestelijk vader van deze exclusieve beroepsgroep. Sindsdien heb ik werkelijk een zee van ervaringen opgebouwd met het verzorgen van alternatief vorm en inhoud gegeven huwelijksinzegeningen en ceremoniën. Hoe veelzijdig en ervaren overigens ook, het helpt bepaald in mijn beroep afgestudeerd te zijn aan de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam ( 1991 ) én om recentelijk nog weer religiewetenschap te hebben gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen ( 2014 - 16 ). Ik beschik dus ook nog eens over een gedegen basis voor de professionele kwaliteit van mijn freelance pastorale dienstverlening.

Spiritualiteit: vele bronnen...

Mijn persoonlijke spirituele oriëntatie heeft zich in de loop van mijn leven zodanig verruimd dat ik mij niet alleen laat inspireren door de verschillende kerkelijke geloofstradities, maar evengoed door eigentijdse bronnen en stromingen van spiritualiteit. Dat alles gecombineerd met mijn belangstelling voor literatuur, filosofie, psychologie en hedendaagse "lifestyle", maakt dat ik erg toegerust ben om mij in te leven in jullie gevoelens, gedachten en persoonlijke ontwikkelingen. Ik vind dat een bruidspaar naast een stevig gevoel voor humor mag verwachten dat een freelance pastor toch ook inhoudelijke kwaliteit vertegenwoordigt.

Dat dit dan ook jullie ervaring zal zijn, mag van meet af aan blijken uit ons eerste contact bij een kop dampende koffie... Jullie mogen mij gerust bellen voor een informatie en kennismakingsgesprek aan huis. 06. 2526 5006